Ako francúzsky ekonóm Maurice Allais spôsobil krízu vo fyzike/ I.

Autor: Dominik Katona | 9.5.2010 o 11:23 | (upravené 9.5.2010 o 16:38) Karma článku: 8,19 | Prečítané:  2927x

Počas čiastočného zatmenia Slnka 30. júna 1954, jeden z Allaisovych asistentov zaznamenal, že kyvadlo začalo rapľovať. Na začiatku zatmenia sa smer hojdania kyvadla začal náhle meniť na opačný. K najväčšiemu vychýleniu zo smeru došlo 20 minút pred vrcholom zatmenia, keď Mesiac prekrýval značnú časť povrchu Slnka. Potom sa hojdanie kyvadla vrátilo do normálu. Akoby bolo kyvadlo nejako ovplyvnené zoradením Zeme, Mesiaca a Slnka do jednej línie.

 

Experimenty a pozorovania s cieľom preskúmať možné fyzikálne javy počas zatmenia Slnka majú dlhú históriu. Nepochybne najznámejším prieskumom tohto druhu je Eddingtonova expedícia v Západnej Afrike z roku 1919, ktorá, ako verí väčšina vedcov a laikov, potvrdila v tom čase ešte novú  teóriu všeobecnej relativity. Einstein predpokladal, že svetlo hviezd by sa malo pri prechode v blízkosti Slnka ohýbať pôsobením jeho gravitačného poľa. V skutočnosti, fotografické prístroje, ktorými sa snímalo slabé svetlo hviezd v blízkosti zatmeného slnečného kotúča, boli presné len na 1/25 stupňa. Eddington  bol však schopný prečítať hodnoty 200-krát presnejšie! Nerobilo mu problém ani to, keď z dát na fotografickej platni vyplývalo, že správnych dát je len 15%. Ba čo viac, pri viacerých hviezdach sa pozoroval ohyb v opačnom smere než predpokladala relativita. Predpojatý Eddington sa zrejme nevedel dočkať, kedy potvrdí správnosť Einsteinovej teórie, a tak poľahky prehliadol oných 85% ako náhodnú chybu - a mýtus bol na svete.         http://www.newtonphysics.on.ca/eclipse/index.html,                                                          http://allais.maurice.free.fr/English/Einstein1.htm

Pri neskorších zatmeniach sa pomocou širokého spektra prístrojov ako kyvadlá, gravimetre, atómové hodiny atď. skúmali rôzne fenomény súvisiace s gravitáciou a elektromagnetizmom a sledovali sa reakcie atmosféry, pedosféry i biosféry. Tieto experimenty však priniesli zmiešané výsledky, z ktorých sa nedal zostaviť žiaden jasný obraz.

O 80 rokov neskôr, 11. augusta 1999, pri príležitosti úplného zatmenia Slnka navrhla NASA program s cieľom preskúmať onen záhadný a širokej vedeckej komunite takmer neznámy „Allais efekt". Tento program koordinoval Dr. David Noever a zúčastnilo sa ho viacero univerzít a laboratórií po celom svete. Eddington mal dobrú teóriu, ktorá potrebovala experimentálny dôkaz. Ale NASA mala iba zopár nejednoznačných pozorovaní gravitačných anomálii, s ktorými Einsteinova relativita rozhodne nepočítala,  a žiadnu presvedčivú teóriu. Ako možné príčiny zvažovala zmeny v atmosférickom tlaku, blokovaný slnečný "vietor", ale do úvahy prichádzal aj neznámy faktor.

Milióny obyvateľov Európy aj Ázie sa zastavilo v každodennom zhone, aby sledovalo toto atraktívne predstavenie prírody. Aj väčšina vedcov upierala svoje oči k nebu, a preto málokto postrehol varovné znamenie prírody: hladina uzavretého Čierneho mora náhle stúpla pri Rumunsku, a poklesla na Bulharskom a Tureckom pobreží, kadiaľ práve prechádzal tieň Mesiaca. Turecko takto iba o päť dní neskôr neďaleko miesta najväčšej intenzity zatmenia zasiahlo zemetrasenie s magnitúdou 7,6. Zatmenie sa stalo pre mnohých smutným znamením. Zahynulo vyše 20 000 ľudí. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8c/1999_%C4%B0zmit_earthquake_map.svg

V novembri 2004 publikoval časopis New Scientist článok Goverta Schillinga, ktorý je dobrým úvodom do problematiky „Allais efektu" (hlavný text nekrátený):

 

Tieň pochybnosti ohľadom gravitácie

 

„Pri najbližšom zatmení, sleduj hodiny tvojho starého otca. Možno sa ti budú snažiť niečo povedať," hovorí Govert Schilling.

„Nič nie je úchvatnejšie než úplné zatmenie Slnka. Temnota sa ženie naprieč zemským povrchom. Obloha zmení svoju farbu na vyprahnutú modrú. Teploty klesnú. Psy štekajú. A potom je tu samozrejme mimozemská krása perlovo bielej slnečnej koróny, ktorá obklopuje čiernu siluetu Mesiaca.

Ale pri úkaze zatmenia sa toho môže udiať viac než zachytí naše oko. Hojdajúce sa kyvadlá divočejú, akoby nimi šklbala nejaká mysteriózna sila. Záznamy z citlivých gravimetrov ukazujú prudké zmeny. Samotná gravitácia sa akoby jemne chvela. Aspoň to tvrdí malá skupina fyzikov, ktorá sa domnieva, že tieto záhadné fenomény narážajú na fundamentálny prúd Einsteinovej všeobecnej teórie relativity.

Bezpochyby sa takéto domnienky ukazujú kontroverzné. Prepojenie nebeských telies, kyvadlové experimenty, útoky na Einsteina- to všetko má príchuť okrajovej vedy, zasluhujúcej si nevšímavosť.

Zaiste musí jestvovať nejaké konvenčné vysvetlenie. Keď fyzik Chris Duif z Delft University of Technology v Holandsku publikoval v auguste tohto roku recenziu rozličných vysvetlení predložených fyzikmi, musel skonštatovať, že nikomu sa nepodarilo podať výklad bizarných objavov. Tak teraz výskumníci plánujú zbaliť si svoje kyvadlá a loviť zatmenia po zemeguli v túžbe raz a navždy vyriešiť túto debatu.

Prvý náznak, že možno niečo nie je v poriadku, prišiel pred 50 rokmi (od r. 2004) v lete 1954. V baníckej škole v Paríži inžinier, ekonóm a tiež fyzik-amatér Maurice Allais  (čít. Moris  Alé) vykonal pôsobivú sériu pokusov s kyvadlom. Allaisovým  pôvodným zámerom bolo preskúmať možné spojenie medzi gravitáciou a magnetizmom. Čo však objavil bolo omnoho zvláštnejšie.

Spustite kyvadlo a začne sa hojdať, lebo gravitácia ho ťahá nadol. Einsteinova teória relativity vysvetľuje toto neoblomné ťahanie nadol geometricky: každá hmota ohýba štruktúru časopriestoru okolo seba, takže ostatné masy kĺžu dole do trhliny v časopriestore. Vkroč do miestnosti a jemne zdeformuješ časopriestor priťahujúc mierne všetko smerom k sebe. Keď necháme kyvadlo voľne sa hojdať, bude vždy sledovať priestorom tú istú stopu. Ale dráha, v ktorej sa kyvadlo hojdá, vyzerá kvôli rotácii Zeme ako pomaly otáčajúca sa vzhľadom na laboratórium na Zemi. Tento účinok prvý raz demonštroval francúzsky fyzik Léon Foucault v roku 1851.

Allais napodiv pozoroval, ako rýchlosť otáčania kyvadla narastá a klesá v priebehu dňa, čo bolo dostatočne záhadné. Potom, počas čiastočného zatmenia Slnka 30. júna 1954, jeden z Allaisovych asistentov zaznamenal, že kyvadlo začalo rapľovať. Na začiatku zatmenia sa smer hojdania kyvadla začal náhle meniť na opačný. K najväčšiemu vychýleniu zo smeru došlo 20 minút pred vrcholom zatmenia, keď Mesiac prekrýval značnú časť povrchu Slnka. Následne sa hojdanie kyvadla vrátilo do normálu. Akoby kyvadlo bolo nejako ovplyvnené zoradením Zeme, Mesiaca a Slnka do jednej línie.

Vo vylepšenej verzii svojho experimentu o 4 roky neskôr umiestnil Allais 2 kyvadlá na vzdialenosť 6 km od seba. V priebehu júna a júla v tom roku obe vykazovali rovnakú nevyspytateľnú rotáciu. Práca pritiahla pozornosť priekopníckeho raketového inžiniera Werthera Von Brauna. Ohromený týmito zjavnými gravitačnými anomáliami presvedčil Allaisa, aby publikoval svoje výsledky nielen vo francúzštine, ale aj v angličtine. (Aero/Space Engineering, vol 9. p 46)

Einstein «v zatmení»

 

Scéna na zopakovanie experimentu sa pripravila počas čiastočného zatmenia Slnka 22. októbra 1959. A Allais znova pozoroval, ako sa jeho kyvadlo prudko rozhojdalo. Ba čo viac, podobný efekt pozorovali počas zatmenia v roku 1961 traja rumunskí vedci, ktorí o Allaisových výsledkoch nemali nijaké tušenie.

Allaisovi sa javilo toto mysteriózne správanie ako možný signál kolapsu Einsteinovej všeobecnej teórie relativity a tento názor zastáva ešte aj dnes vo veku 93 rokov. Je tiež nositeľom Nobelovej ceny za ekonómiu z roku 1988. Predovšetkým sa domnieva, že kyvadlo potvrdzuje existenciu éteru, hypotetickej substancie považovanej v minulosti za prostredie, v ktorom sa šíri svetlo.

Viera v existenciu éteru sa rozšírila medzi fyzikmi ku koncu 19. storočia. Ale pokusy neboli schopné dokázať jeho existenciu a Einstein postavil svoju teóriu relativity na predpoklade, že táto neviditeľná substancia neexistuje.

Allais sa však ani teraz éteru nevzdáva a verí, že to nejako ovplyvňuje hojdajúce sa kyvadlá na Zemi, ale neponúka žiadne vysvetlenie, akým spôsobom sa to deje. Ťažko s ním možno súhlasiť. Neustále vzdoruje. Hovorí: «V histórii vedy sa každý revolučný výsledok stretával so silným odporom. Relativisti tvrdia, že sa mýlim, bez toho, aby predložili akýkoľvek dôkaz. Väčšina z nich ani nečítala, čo som napísal.» Ak je faktom, že väčšina jeho publikácií je vo francúzštine, nemusí to byť príliš prekvapujúce.

Napriek tomu zopár vedcov si prečítalo, čo Allais napísal, a pokúsilo sa zopakovať jeho experiment. V roku 1970 Erwin Saxl, zakladateľ spoločnosti Tensitron a Mildred Allen z Mount Holyoke College v Massachusetts študovali správanie kyvadla pred úplným zatmením, počas neho i po ňom. Podobne ako Allais aj oni zaznamenali veľké nepravidelnosti na začiatku zatmenia. A v novinách konštatovali, že «teória gravitácie sa musí upraviť». (Physical Review D, vol 3, p 823).

Saxl a Allen použili nastavenie úplne odlišné od Allaisa. Ten meral zmeny v smere hojdania  parakónického kyvadla, čo je krátka pevná verzia slávneho Foucaultovho kyvadla. Naopak, Saxl a Allen merali zmeny v perióde otáčavého kyvadla - masívneho kotúča visiaceho na drôte, ktorý je upevnený k jeho stredu. Pomaly otáčajúci sa kotúč spôsobuje, že drôt sa skrúti. Keď sa kotúč uvoľní, pokračuje v krúžení najprv v smere hodinových ručičiek, potom v protismere so stálou periódou. Ale nebolo to počas zatmenia, kedy sa kyvadlo Saxla a Allena zrýchlilo.

Bezpochyby, väčšina fyzikov nechce veriť, že by s teóriou relativity nebolo niečo v poriadku. Hovoria, že zaiste musí existovať nejaké iné vysvetlenie, snáď sa jedná o chybu v prístroji. Samozrejme, že o tom, či gravitácia skutočne z času na čas nie je v poriadku, musí rozhodnúť komisia.

Počas zatmenia Slnka v Indii v roku 1995 D.C. Mishra a M.R.S. Rao z National Geophysical Research Institut v Hyderabad pozorovali jemný - ale náhly - pokles v sile gravitácie meranej extrémne presným gravimetrom. Ale podobné experimenty fínskych geofyzikov z 22. júla 1990, kedy sa zatmené Slnko týčilo nad Helsinkami, nič také neukázali.

Úlet z reality?

 

Podľa mnohých fyzikov takéto nulové výsledky dokazujú, že účinky zatmení sú nereálne. Jay Pasachoff, expert na zatmenia z William College, je jedným zo skeptikov. «Je dosť iných fascinujúcich a dôležitých vecí, ktoré možno študovať počas úplného zatmenia Slnka, takže je veľmi zlé, keď ľudia strácajú čas hľadaním vecí, ktoré tam nie sú,» hovorí.

Avšak efekty zatmenia nie sú jediné gravitačné anomálie, ktoré sa objavili na povrchu za uplynulé desaťročia. Vesmírne sondy NASA Pioneer10 a 11 sú spomaľované  mysterióznou silou na ich ceste k okraju Slnečnej sústavy. Možno je skutočne v Einsteinovej skrini univerzálny kľúč, ktorý čaká, aby ho niekto objavil a revolucionizoval fyziku. Alebo existujú ďalšie vysvetlenia podľa prijatých konvencií?

Pochybenie prístrojov je podľa Duifa veľmi nepravdepodobné. Všetky experimenty, ktoré zaznamenali niečo význačné, boli vykonávané krajne starostlivo, s použitím citlivých prístrojov. Jedným z nápadov je, že zvýšená aktivita ľudí počas zatmenia Slnka môže vyprodukovať malé seizmické poruchy, ktoré by zas mohli ovplyvniť prístroje. Ale - hovorí Duif - to nevysvetľuje, prečo vedci pozorovali anomálie na gravimetri počas zatmenia v marci 1997 vo veľmi opustenej oblasti severovýchodnej Číny, zatiaľ čo experiment v Belgicku 11. augusta 1999 neobjavil nič, keď milióny Európanov opustilo svoje domovy aby pozorovali úplné zatmenie Slnka.

Iní výskumníci predpokladajú, že pozorované javy by mohli byť spôsobené atmosférickými účinkami. Keď tieň Mesiaca zasiahne Zem, vytvorí studené miesto na atmosfére, ktorá sa pohybuje rýchlosťou niekoľko kilometrov za sekundu. Z toho plynúce zmeny tlaku a pohyby vzduchových más sa správajú spôsobmi, ktoré by snáď vysvetlili pozorovania podľa výpočtov Tom Van Flanderna z Meta Research Corporation vo Washingtone DC a Xin-She Yanga z University of Wales Swansea vo Veľkej Británii (Physical Review D, vol 67p 022002).

Duif zvažuje, že tento model nemôže vysvetliť účinky pozorované na kyvadle. Hovorí, že hustá masa vzduchu pohybujúca sa atmosférou nemení gravitáciu dostatočne na to, aby nejako významne pohla kyvadlo k výkyvu zo smeru.

Duif stále odmieta unáhlené závery. «Je pravdepodobné, že uvádzané anomálie sa ukážu ako výsledok kombinácie účinkov a zlyhaní prístrojov,» hovorí. Ale pripúšťa jestvovanie nepatrnej šance, že v hre je tu nejaká iná sila.

Duif si myslí, že keď berieme do úvahy možné implikácie, ďalšie experimenty sú oprávnené. Problémom zostávajú pochopiteľne financie. Napokon, kto chce investovať do bezmedzne nekonvenčnej a kontroverznej témy, ako je táto?

 

Thomas Goodey je nezávislým výskumníkom so sídlom v Brendford, Midllesex, Veľká Británia. Goodey, ako vyučený matematik z University of Cambridge, nie je teraz pridružený k žiadnej inštitúcii či univerzite. Využívajúc vlastné financie a súkromného sponzora, je rozhodnutý vyriešiť spornú otázku raz a navždy zopakovaním Allaisových experimentov s viacerými kyvadlami počas zatmenia. «Je možné postaviť omnoho citlivejšie a presnejšie zariadenie než v roku 1954,» hovorí. «S 20- až 100-krát lepším rozlíšením  a presnou elektronikou by mal byť účinok veľmi jasný.»

 

Goodey je presvedčený, že Allaisovi sa nikdy nedostalo pozornosti, ktorú si zasluhuje. Je presvedčený, že Allais sa dopustil veľkej chyby, keď publikoval takmer výlučne vo francúzštine. «Ak by zverejňoval svoje výsledky v angličtine od začiatku, dopadlo by to celkom inak.» Goodey začal prekladať Allaisove publikácie, ale jeho hlavné dielo L´Anisotropie de l´Espace zostalo stále dostupné iba vo francúzštine. V nasledujúcich rokoch plánuje Goodey cestovať po svete s 12 novo zostrojenými kyvadlami. V máji predstavil svoju stratégiu na stretnutí Spoločnosti pre vedecký výskum v Las Vegas a pozval fyzikov, aby sa k nemu pridali. Niektorí sa chytili šance.

8. apríla 2005, keď sa čiastočné zatmenie Slnka objaví v Strednej Amerike, Goodey chce spolupracovať s Héctorom Múnerom z Kolumbijskej Národnej Univerzity v Bogote. A keď ďalšie čiastočné zatmenie má križovať Portugalsko a Španielsko 3.októbra 2005, plánuje spolupracovať s José Borgesom de Almeida z Univerzity Minho v Braga, Portugalsko.

Kyvadlové experimenty sa nebudú uskutočňovať len počas zatmení Slnka, ale aj počas zatmení Mesiaca, ktoré sa dajú pozorovať z omnoho väčších oblastí zemegule. Skutočne, Saxl a Allen zaznamenali slabý efekt na ich otáčavom kyvadle počas zatmenia Mesiaca.

Goodey špekuluje, že niektoré anomálie nejakým spôsobom súvisia s tým, že pozorovateľ sa nachádza blízko línie spájajúcej stredy más Slnka a Mesiaca. Počas úplného zatmenia Slnka pretína línia Slnko - Mesiac povrch Zeme v dvoch bodoch na zhruba opačných stranách zemegule. Podľa Goodeyho môžu pozorovania na protiľahlej strane, kde nie je viditeľné žiadne zatmenie, pretože je nočný čas, omnoho viac zavážiť. Predovšetkým, že na tomto mieste by nemal byť žiaden prírodný efekt súvisiaci so zatmením, čo by mohol znehodnotiť experiment. Vlastne Goodey a astronóm Dimitrie Olenici zo Suceava, Planetáriu v Rumunsku, pri uskutočnení experimentu v Malajzii na strane protiľahlej voči zatmeniu Mesiaca z 28. októbra vyšli naprázdno. Nezaznamenali žiaden efekt. (Pozn. prekladateľa: Tu sa jedná zrejme o nedorozumenie, lebo efekt zaznamenali, a to presný opak «Allais efektu», teda dráha kmitania kyvadla sa vzhľadom k Zemi neotáčala vôbec a nazvali ho «lunar antieclipse effect». http://home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/kuchrep-2.doc)

Teraz sa teší na dve zatmenia Slnka nasledujúci rok. Chce použiť viaceré kyvadlá na každom mieste. «A zatmenie 22. septembra 2006 bude testom naostro», hovorí. «A to preto, že pozícia Slnka a Mesiaca na ostrove Sv. Helena v Južnom Atlantiku bude skoro identická udalosti pozorovanej v Paríži 1954. Je to ideálny prípad a budem sklamaný, ak neuvidíme žiadne efekty,» hovorí s nádejou.

Niektorí nesúhlasia s tým, že Goodey je ten správny človek, aby vyriekol konečný verdikt nad Allais efektom. «Zjavne vychádza z toho, aby dokázal, že účinok je skutočný,» konštatuje Duif. „Dúfam, že sa ukáže ako dostatočne kritický.»

Goodeyho portugalský spolupracovník dokonca obvinil vedeckú komunitu zo zatajovania výsledkov, ktoré sú protichodné so zaužívanou teóriou. Duif teraz zvažuje spoluprácu s kolegami v Barcelone, aby uskutočnili nezávislé experimenty nasledujúci rok (2005).

Momentálne sám Allais je presvedčený, že experimenty nakoniec dokážu jeho pravdu. Čo sa týka teórie ohľadom mysterióznych kyvadlových účinkov, bezprostredne odpovedá: «Moja filozofia je, že všetky teórie sú podmienené, a teda v konečnom dôsledku pominuteľné. Ale všetky fakty zostávajú. Fakty sú tým podstatným.»"

(Autor článku Govert Schilling píše o astronómii, pracuje v Holandsku.)

 

Zdroje: http://www.newscientist.com/article/mg18424755.200-the-strange-gravitational-effect-of-eclipses.html

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/newscientist/nsarticle.pdf

http://www.allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://www.allesoversterrenkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?ID=263&view_records=1&ww=on

Zoznam použitej literatúry usporiadaný podľa dátumu zatmenia (platí aj pre ďalšie časti článku):

E-experiment / T- teoretická analýza

Dátum a

Typ zatmenia

E/T

Miesto

Prístroj

Pozorovanie anomálnych gravitačných účinkov zatmenia

1954 (30. jún) a

1959 (22. okt. )

 

Obe boli čiastočné

E.

Francúzsko

Saint-Germain

 

 

Saint-Germain a

podzemý kameňolom (pod 57m skaly ) v Bougival

parakónické kyvadlo

 

 

parakónické kyvadlo

 

parakónické kyvadlo

potvrdené

M.F.C. Allais, "Mouvement du pendule paraconique et éclipse totale de Soleil du
30 juin 1954
", C.R. French Academy of Science 245 (1957) 2001;  "Should the
Laws of Gravitation be reconsidered?
" Aero/Space Engineering, Sept. and Oct.
1959
;  "L'anisotropie de l'espace" (Clément Juglar, Paris, 1997).;   French
Academy of Sciences: C.R.A.S. (1959) 245, 1875; 245, 2001; 244, 2469; 245,
2467;245;2170.  See also   Autobiography of Maurice Allais - Copyright ©1999
The Nobel Foundation.  Review: G.T. Gillies, "a gravitational anisotropy at the
level of 5 micro-G", American J. of Physics (58, 530, 1990);  M. Allais,
Aero/Space Engineering, Sept. 1959, p. 46-52; Aero/Space Engineering, Oct.
1959, p. 51-55; Aero/Space Engineering, Nov. 1959, p. 55; C.R.A.S. (Fr.),
247,1958, p. 1428; ibid, p. 2284; C.R.A.S. (Fr.), 248,1959, p. 764; ibid, p. 359

http://www.allais.info/allaisdox.htm,
http://allais.maurice.free.fr/English/Science.htm

http://www.flyingkettle.com/allais/eclipses.htm

1954 (30. jún)

E

Shetland, Škótsko

statický gravimeter

nepotvrdené-prístroje v nepracovali správne

R. Tomaschek, Tidal gravity measurements in the Shetlands, Nature 175 (1955)
937

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/tomaschek/tomaschek-1955.pdf

1961 (15. feb.)

E

Rumunsko

Foucaultovo kyvadlo

potvrdené

G.T. Jeverdan, et al, 1961,  Science et Foi 2, 24(1991)/An.Univ.Iasi 7,457 (1961)
www.allais.info/priorartdocs/jeverdan.htm,

http://www.science-frontiers.com/sf074/sf074a05.htm

1961 (15. feb.)

E

Taliansko Trieste, Florencia,

 

Trieste

 

 

ZSSR

 

statický gravimeter

 

veľké horizontálne kyvadlo

 

statický gravimeter

nepotvrdené

http://www.springerlink.com/content/weq57ybugxb20j2w/

nejasné-ale zrejme potvrdené

http://www.ias.ac.in/jaa/dec2006/JAA431.pdf

 

nejasné-zmiešané výsledky

http://www.springerlink.com/content/n86m4253h0871v37/fulltext.pdf?page=1

1970 (7. marec)

E

Boston and Harvard Univ., USA

"otáčavé" kyvadlo

potvrdené

E.J. Saxl and M. Allen, "1970 Solar Eclipse as 'Seen' by a Torsion Pendulum",
Phys. Rev. D 3 (1971) 823-825. http://link.aps.org/abstract/PRD/v3/p823

http://prd.aps.org/abstract/PRD/v3/i4/p823_1

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/saxlallen/eclipse/saphysrev.pdf

1974 (20. jún)

1980

E

T

Perth, Austrália

 

 

 

Imperial College, Londýn, VB

gyroskop

potvrdené (samotný gyroskop nebol ovplyvnený, ale Talyvelov elektronický
snímač
zaznamenal nečakaný bočný pohyb)
http://www.allais.info/priorartdocs/latham.htm

 

R. Latham, An Interim Report on a repeat of the Allais Experiment - the
measurement of the rate of increase of the minor axis of a Foucault pendulum -
using automatic apparatus, I.C. Report G28, Imperial College, London, January
1980,   http://www.allais.info/priorartdocs/latham.htm

1981 (15. feb.)

Resp. 1980(16.feb) ak sa ráta rok 0.po Kr.

E

Rumunsko

Foucaultovo kyvadlo

potvrdené

G.T. Jeverdan, G.I. Rusu, and V. Antonesco,

Jassy University, Rumania "Experiments using the Foucault Pendulum during

the Solar Eclipse of 15 February, 1981" (February 16, 1980 - including 0 A.D)

http://xoomer.virgilio.it/iovane/mails.htm#s29

1985

T

W. Rabbel and J. Zschau, Static deformations and gravity changes at the Earth's
surface due to atmospheric loading, J. Geophys. 56 (1985) 81.

http://adsabs.harvard.edu/abs/1985JGZG...56...81R

1987(23. sept.) a
1988  (18. mar.)
a
1990 (22. júl.)

E

Čína

atómové hodiny !

potvrdené

Zhou, S. W.; Huang, B. J., "Abnormalities of the time comparisons of atomic
clocks during the solar eclipses", Nuovo Cimento C, vol. 15 C, no. 2, Mar.-Apr.
1992, p. 133-137.] "Time comparisons of two atomic clocks were made during the
solar eclipses of September 23, 1987, March 18, 1988, and July 22, 1990
http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/zhou/zhou-1.pdf

1990 (22. júl )

E

Helsinki, Fínsko

 

 

 

 

 

 

 

 

Bielomorsk,  Z.S.S.R.

"otáčavé" kyvadlo

 

 

 

 

 

"otáčavé" kyvadlo

 

"otáčavé" kyvadlo

nepotvrdené

Ullakko, K..,  Liu, Y.,  Xie, Z., The 1990 solar eclipse as seen by a torsion
pendulum,   Proceedings of the 25th Annual Conference of the Finnish Physical
Society 1 p (SEE N92-10362 01-70), 1991]

http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-
bib_query?bibcode=1991fnps.conf.....U&db_key=AST&high=37692492d311278


[T. Kuusela, Effect of the solar eclipse on the period of a torsion pendulum, Phys.
Rev. D 43 (1991) 204,   http://link.aps.org/abstract/PRD/v43/p2041;

potvrdené, ale nepriaznivá interpretácia

Luo Jun, L. Jianguo, Z. Xuerong, V. Liakhovets, M. Lomonosov and A. Ragyn,
Observation of 1990 solar eclipse by a torsion pendulum, Phys. Rev. D 44 (1991)
2611,
http://prola.aps.org/abstract/PRD/v44/i8/p2611_1

1991 (11. júl)

úplné

E.

Mexiko

LCR-G402 gravimeter so systémom získavania digitálnych dát

 

"otáčavé" kyvadlo

 

 

 

malá verzia parakónické-ho kyvadla

nejasné -potvrdená detekcia, ale nepriaznivá interpretácia

B. Ducarme, H.-P. Sun, N. d'Oreye, M. van Ruymbeke and J. Mena Jara,
Interpretation of the tidal residuals during the 11 July 1991 total solar eclipse, J. of
Geodesy 73 (1999) 53.
http://www.springerlink.com/openurl.asp?genre=article&id=doi:10.1007/s0019000
50218
]

T. Kuusela, New measurements with a torsion pendulum during the solar eclipse,
Gen. Relativ. And Gravitation 24 (1992) 543.
http://www.springerlink.com/content/g58x6k1463032277/SPECIAL DEVICE FOR DETECTION OF GRAVITY

EFFECTS DURING ECLIPSES

L. Savrov (SAI,MSU)

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/savrov/savnote.pdf

http://www.allais.info/priorartdocs/savrov.htm

1994 (3. nov.)

úplné

E.

Brazília

parakónické kyvadlá

nejasné- anomálie boli zrejme v rámci chýb merania a prístroja

L.A. Savrov, Experiment with paraconic pendulums during the November 3, 1994
solar eclipse in Brazil, Measurement Techniques 40 (1997) 511.
http://www.springeronline.com/sgw/cda/frontpage/0,11855,5-136-70-35743976-
0,00.html

1995 (24. okt.)

E

India, Dhoraji

Vysoko-precízny LaCoste-Romberg gravimeter

potvrdené

D.C. Mishra and M.B.S. Rao, Temporal variations in gravity field during solar
eclipse on 24 October, Current Science 72 (1997) 783.
http://science.nasa.gov/newhome/headlines/Eclipse_Mishra.html
http://www.ias.ac.in/j_archive/currsci/72/vol72contents.html

see also: http://www.agu.org/pubs/crossref/1998/98GL01781.shtml

1995 (24. okt.)

E

Kun Ming, Čína

špeciálny prístroj na meranie horizontálnej sily

potvrdené

Zhou, S. W "Abnormal Physical Phenomena Observed when the Sun, Moon,
and Earth are Aligned"
21st CENTURY, Fall 1999, p 55-61

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/zhou/zhou-3.pdf

1997 (9. mar.)

úplné

E. a

T.

Mohe región, Severovýchodná Čína.

Vysoko-precízny LaCoste-Romberg gravimeter

potvrdené

X.-S. Yang and Q.S. Wang Gravity anomaly during the Mohe total solar eclipse
and new constraint on gravitational shielding parameter, Astrophys. Space Sci. 282
(2002) 245. http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/wang/yangwang.pdf

Q.-S. Wang, X.-S.Yang, C.-Z. Wu, H.-G. Guo, H.-C. Liu and C.-C. Hua

Precise measurement of gravity variations during a total solar eclipse, Phys. Rev.
D 62 (2000) 041101  http://prd.aps.org/abstract/PRD/v62/i4/e041101

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/wang/wangetal.pdf

nepriaznivý postoj: C.S. Unnikrishnan, A.K. Mohapatra and G.T. Gillies,
Anomalous gravity data during the 1997 total solar eclipse do not support the
hypothesis of gravitational shielding, Phys. Rev. D 63 (2001) 062002
http://link.aps.org/abstract/PRD/v63/e062002 ]

1999 (11. aug.)

úplné

E.

Celosvetový projekt  NASA

Foucaultove kyvadlá, vysoko-precízne  gravimetre  (supervodičové), seizmografy, otáčavé kyvadlá, meteorologické prístroje

Neukončené !!!   http://science.nasa.gov/newhome/headlines/ast06aug99_1.htm
http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/1999/ast12oct99_1/

http://spacescience.spaceref.com/newhome/headlines/ast06aug99_1.htm

http://www.allais.info/priorartdocs/noever.htm,
http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/noever/noeverpaper.doc

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/eclipse.html

 

http://www.welt.de/print-welt/article579881/Mysterioese_Pendelversuche.html

http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/specials/total_eclipse/415601.stm

http://www.sciencemag.org/cgi/content/summary/285/5424/39b

 

http://www.cybercitycafe.com/explore/gravity.html

1999 (11. aug.)

úplné

E.

Technické múzeum,

Viedeň

Kremsmunster, Rakúsko

Foucaultovo kyvadlo

 

 

 

Foucaultovo kyvadlo

potvrdené, ale nepriaznivá interpretácia (obe)

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/vienna/wuchterl.htm

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/vienna/wienpendecl.htm

http://science.nasa.gov/science-news/science-at-nasa/1999/ast12oct99_1/

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/vienna/wienpendecl.htm

http://www.youtube.com/watch?v=9FuDKfOmLU0 (4:04)

1999

(11. aug.)

úplné

E

Morgiano,

Taliansko

 

 

 

 

 

 

Trieste,

Taliansko

Statické kyvadlo (bez počiatočného pohybu)

 

 

 

 

gravimeter

potvrdené

Antonio Iovane:

http://xoomer.virgilio.it/iovane/xtrieste.htm

http://xoomer.virgilio.it/antiovan/

http://allais.maurice.free.fr/English/media18-5.htm (AUGUST´99 ECLIPSE
STUDIES SHOW THE „ALLAIS EFFECT" IS REAL !

By Henry Aujard , 21st CENTURY Summer 2001)

http://xoomer.virgilio.it/iovane/xtrieste.htm

1999

(11. aug.)

úplné

E

Bukurešť, Rumunsko

dve Foucaultove kyvadlá

potvrdené

Ieronim MIHĂILĂ , Nicolae MARCOV , Varujan PAMBUCCIAN , Maricel
AGOP (THE PUBLISHING HOUSE PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN
ACADEMY, Series A,

OF THE ROMANIAN ACADEMY Volume 4 , Number 1 /2003, pp.  )

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/mihaila/1999/mihaila1999.pdf

1999

(11. aug.)

úplné

E

Suceava,

Rumunsko

Foucaultovo kyvadlo

potvrdené

Annual of the National Museum of Bucovina for 2000-2001-2002

http://home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/olenici2001.pdf

1999

(11. aug.)

úplné

E

Nemecko

atómové hodiny

nejednoznačné- nepotvredené vysoké hodnoty z predošlých pozorovaní

Thomas Udem, Jörg Reichert, Ronald Holzwarth, and Theodor Hänsch

Max-Planck-Institut für Quantenoptik (MPQ) , Laser Spectroscopy Division

On the Behaviour of Atomic Clocks during the 1999 Solar Eclipse over
Central Europe
http://www.mpq.mpg.de/~haensch/eclipse/full.html

1995 (24. okt.)

1999

(11. aug.)

úplné

 

E

T

 

 

Taiwan

 

Campistrous, Francúzsko

Francúzsko

 

 

Elazi,Turecko

 

Ukrajina

 

India

 

 

 

 

 

 

Rôzne experimenty v súvislosti s atmosférou, ionosférou, magnetickým poľom
Zeme a pod.:
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6V3S-
3YCDKN1-
1N&_user=10&_coverDate=12%2F31%2F1999&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=sea
rch&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersi
on=0&_userid=10&md5=b7883d94e2fd13e18a9c2c19b0a288b2

http://www.springerlink.com/content/jv8310013136h051/

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VHB-
48JK78M-
3&_user=10&_coverDate=04%2F30%2F2003&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=searc
h&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersio
n=0&_userid=10&md5=051c31960567810e6900e5bf0c1ba00d

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VHB-
4CCP0H8-
2&_user=10&_coverDate=07%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=searc

h&_sort=d&_docanchor=&view=c&_acct=C000050221&_version=1&_urlVersio

n=0&_userid=10&md5=64199495cbd72a593d943741aa9e47ea

http://www.springerlink.com/content/5767l152562h17p1/

http://www.terrapub.co.jp/journals/EPS/pdf/2007/5901/59010059.pdf

http://ieeexplore.ieee.org/Xplore/login.jsp?reload=true&url=http%3A%2F%2Fieee
xplore.ieee.org%2Fiel5%2F7086%2F19096%2F00882753.pdf%3Farnumber%3D
882753&authDecision=-201

1999

(11. aug.)

úplné

Belgicko,

Francúzsko,

Rakúsko

 

 

viaceré gravimetre

celkovo nepotvrdené, pri jednom gravimetri v Bondy station  potvrdené
Search for the Gravitational Absorption Effect Using Spring and Super-
conducting Gravimeters during the Total Solar Eclipse of August 11, 1999
Michel van Ruymbeke 1) ,Liu Shaoming 2) ,Lalu Mansinha 3) & Bruno
Meurers4)http://www.observatoire.be/ICET/bim/bim138/vanruymbeke2.htm
http://www.ta3.sk/caosp/Eedition/FullTexts/vol28no3/pp251-255.pdf
http://sciencelinks.jp/j-east/article/200114/000020011401A0565442.php

2001 (21. jún)

úplné

 

 

E.  a

 

 

 

 

T.

Zambia

gravimeter

potvrdené.

K. Tang, Q. Wang, H. Zhang, C. Hua, F. Peng and K. Hu

Gravity effects of solar eclipse and inducted gravitational field, Am. Geophys.
Union, Fall Meeting 2003, Abstract #G32A-0735  (Eos Trans. AGU, 84(46), Fall
Meet. Suppl., Abstract G32A-0735, 2003) http://www.spacedaily.com/news/china-
01zi.html

J. B. Almeida: A theory of mass and gravity in 4-dimensional optics,
http://arxiv.org/abs/physics/0109027 ,
http://arxiv.org/PS_cache/physics/pdf/0109/0109027v2.pdf

2002 (4. dec.) úplné

E.

Austrália

gravimeter

potvrdené.

K. Tang, Q. Wang, H. Zhang, C. Hua, F. Peng and K. Hu Gravity effects of solar
eclipse and inducted gravitational field
, Am. Geophys. Union, Fall Meeting
2003, Abstract #G32A-0735  (Eos Trans. AGU, 84(46), Fall Meet. Suppl.,
Abstract G32A-0735, 2003) http://www.agu.org/cgi-bin/SFgate/SFgate?language=English&verbose=0&listenv=table&application=fm0
3&convert=&converthl=&refinequery=&formintern=&formextern=&transquery=k
eyun%20tang&_lines=&multiple=0&descriptor=%2fdata%2fepubs%2fwais%2fin
dexes%2ffm03%2ffm03|544|4238|Gravity%20Effects%20of%20Solar%20Eclipse
%20and%20Inducted%20Gravitational%20Field|HTML|localhost:0|%2fdata%2fep
ubs%2fwais%2findexes%2ffm03%2ffm03|9169562%209173800%20%2fdata2%2
fepubs%2fwais%2fdata%2ffm03%2ffm03.txt

 

2003

T.

nepriaznivý postoj.

X.-S. Yang;

http://prd.aps.org/abstract/PRD/v67/i2/e022002

2003

(31. máj)

E

Bukurešť, Rumunsko

Foucaultovo kyvadlo

potvrdené

Ieronim MIHĂILĂ, Nicolae MARCOV, Varujan PAMBUCCIAN, Ovidiu
RACOVEANU

(THE PUBLISHING HOUSE PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN
ACADEMY, Series A
,

OF THE ROMANIAN ACADEMY Volume 5, Number 3/2004, pp. 000-000)

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/mihaila/2003/mihaila2003.pdf

2003

(31. máj)

E

Soľná baňa Cacica,

Rumunsko

sféro-parakónické divadlo (rumunský typ)

potvrdené

Dimitrie Olenici, Ştefan Bogdan Olenici

Studies upon the effects of planetary alignments performed using

a romanian style-paraconical pendulum  at Suceava Planetarium

from August 2002 to AUGUST  2003, ANUARUL COMPLEXULUI MUZEAL BUCOVINA XXIX-XXX  vol.II   ,  2002-2003, Suceava ,2004

http://home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/art2004.doc

2004 (14. okt.)

Slnka

(28. okt.) Mesiaca

E

Borneo,Malajzia

 

 

 

sféro-parakónické divadlo (rumunský typ)

potvrdené

Dimitrie Olenici, Suceava Planetarium, Romania

http://home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/kuchrep-1.doc

 

potvrdené

http://home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/kuchrep-2.doc

2004

T

Holandsko

Chris Duif   A review of conventional explanations of anomalous

observations during solar eclipses  http://arxiv.org/ftp/gr-
qc/papers/0408/0408023.pdf

http://www.allesoversterrenkunde.nl/content.shtml?http://www.allesoversterr
enkunde.nl/cgi-bin/scripts/db.cgi?ID=263&view_records=1&ww=on

2005 (8. apr.)

 

 

 

 

 

(3.okt)

E

8. apr.: Panama

 

Kolumbia

Austrália

 

Braga,Portugalsko

parakónické kyvadlo
4 parakón. kyvadlá

2 parakón. kyvadlá

 

parakónické kyvadlo?

nejasné, nepotvrdené v súvistlosti so zatmením, ale iné zvláštnosti v správaní
kyvadiel boli zaznamenané
Goodey's team - http://www.allais.info/panarep/panawork.htm

 

 

 

 

výsledky sú nedostupné ! http://www.arauto.uminho.pt/pessoas/bda/

experiment sa iba spomína, str.32: http://www2.fisica.uminho.pt/RelDF_2005.pdf

2005(8. apr.)

 

Slnka

 

(24. apr.)

Mesiaca

E

Cacica soľná baňa, Rumunsko

 

Suceava Planetárium

 

University of Iasi

 

Suceava Planetarium

sféro- parakónické kyvadlo(rumunský typ),

kónické kyvadlo

 

parakónické kyvadlo

 

parakónické kyvadlo

potvrdené

Prof. Dimitrie Olenici

(Preliminary report about pendulum experiments made  in Romania during
solar eclipse from 8 April 2005 and lunar eclipse from 24 April 2005)
home.t01.itscom.net/allais/whiteprior/olenici/suceavarep-a.doc

2005

(3. okt.)

E

Bukurešť, Rumunsko

Foucaultovo kyvadlo a Allaisovo parakónické kyvadlo

potvrdené

Ieronim MIHĂILĂ, Nicolae MARCOV, Varujan PAMBUCCIAN

(THE PUBLISHING HOUSE PROCEEDINGS OF THE ROMANIAN
ACADEMY, Series A,

OF THE ROMANIAN ACADEMY Volume 7, Number 2/2006, pp. 000-000)

http://home.t01.itscom.net/allais/blackprior/mihaila/2005/mihaila2005.pdf

2006

(29. mar.)

úplné

E a T

Turecko

magnetické gravimetre použité ako citlivé merače pohybu

potvrdené, ale relatívne malé hodnoty:
-Kuusela T, Jäykkä J, Kiukas J, Multamäki T, Ropo M and Vilja I. „Gravitation
experiments during the total solar eclipse", Phys. Rev. D 74, 122004 1-8 (2006)
GRAVITATION ANOMALIES DURING SOLAR ECLIPSE
http://users.utu.fi/kuusela/gravity/Report.pdf

http://users.utu.fi/kuusela/gravity/overview.html

 

2006

(29. marec)

E

 

Grécko

 

 

 

 

 

Rusko

 

rozsiahla štúdia

 

 

 

 

 

potvrdené obdobné anomálie

1National Observatory of Athens, V. Pavlou and I. Metaxa, P. Penteli, 15236,
Athens, Greece  2Laboratory of Atmospheric Physics, Physics Department,
Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece 3Institute of
Oceanography, Hellenic Center for Marine Research, Athens, Greece  4Laboratory
of Agronomy, Faculty of Plant Production, Agricultural University of Athens,
Athens Greece  5University of Crete, Chemistry Department, Environmental and
Chemical Processes Laboratory, Crete, Greece

6Department of Meteorology and Climatology, Aristotle University of
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

http://www.atmos-chem-phys.net/8/5205/2008/acp-8-5205-2008.pdf

 

Ionospheric response to the partial solar eclipse of March 29, 2006, according to
the observations at Nizhni Novgorod and Murmansk

http://www.springerlink.com/content/b62337461qpv6268/

 

2006 (22. sept.)

E a T

Rumunsko

parakónické kyvadlo

potvrdené

V. A. Popescu 1, D. Olenici 2

(A confirmation of the Allais and Jeverdan-Rusu-Antonescu effects during
the solar eclipse from 22 September 2006 , and the quantization of behaviour
of pendulum
- Proceedings of the 7th European meeting of the Society for
Scientific

Exploration (2007))

2006 (22. sept.)

E

Inštitút pre výskum gravitácie,

Nemecko

parakónické kyvadlo

nejasné (potvrdená detekcia, ale neskôr nepriaznivá interpretácia dát):

(Institut für Gravitationsforschung Newsletter 29.Sep. 2006)

http://www.gravitation.org/E_Pressetext_Allais.pdf
http://www.gravitation.org/institute_of_gravity_research/Experiments/experiments
.html
(The Paraconical Pendulum (Allais-Effect) reconsidered

T.. Heck, E. Zentgraf, T. Senkel, T. Junker, L. Lemons

Göde Wissenschaftsstiftung - IGF, Am Heerbach 5, 63857 Waldaschaff)

video:
http://video.google.com/videoplay?docid=6502448681363777247&ei=Ka76SZH_
KIn4-gGkrp2gCg&q=wachsende+erde&hl=en#
,
http://www.youtube.com/watch?v=9FuDKfOmLU0 (4:48)

2007

T

Fínsko

 

Allais Effect and TGD

M. Pitkänen1, August 1, 2007

2008

T

Belgicko

 

Concerning the Allais effect and Majorana by Miles Mathis

http://www.wbabin.net/mathis/mathis37.pdf

http://www.milesmathis.com/allais.html

2008 (1. aug.)

E

Kyev, Ukrajina,

Suceava, Rumunsko

5nezávislých malých otáčavých kyvadiel,

2nezávislé  krátke kyvadlá,

dlhé Foucaultovo kyvadlo

potvrdené

CORRELATED ANOMALOUS EFFECTS OBSERVED DURING A SOLAR
ECLIPSE

T.J. Goodey A.F. Pugach D. Olenici

http://www.allais.info/docs/pugarticle.pdf

 

2009(22. júl.)

E

Čína

Japonsko

Osem gravimetrov  a dve kyvadlá rozmiestnených na šiestich pozorovacích miestach

 

 

 

 

Parakónické kyvadlo

potvrdené ?!

http://www.newscientist.com/article/mg20327183.800-eclipse-sparks-hunt-for-
gravity-oddity.html
, http://www.newscientist.com/article/dn17481-july-eclipse-is-
best-chance-to-look-for-gravity-anomaly.html

http://www.spacedaily.com/news/china-01zi.html
http://english.cas.cn/Ne/CASE/200907/t20090720_44683.shtml

zemetrasenia:http://www.rqm.ch/earthquake_warnings_with_magnitu1.htm,
http://www.torquepowered.com/community/blog/view/15946/3

 

nepotvrdené  Thomas Goodey, http://www.youtube.com/watch?v=Gh67c5k1QJE

2010 (10. jan.)

E

Maledivy

Foucaultovo kyvadlo,

sféro- parakónické kyvadlo(rumunský typ),

parakónické kyvadlo

neukončené:

Allais Effect January 2010 Annular Eclipse

Eclipse Chasing with a Pendulum
-Thomas Goodey reports from the Maldives

http://www.eclipse-chasers.com/ase2010Allais.html

E,T

 

 

Zaujimavosti:

Experimental evidence that the gravitational constant varies

with orientation, http://arxiv.org/ftp/physics/papers/0202/0202058.pdf

http://dspace.anu.edu.au/bitstream/1885/41361/1/Remarks_to_solve.pdf

anomálie v dráhe prvých satelitov na orbite:

http://www.enterprisemission.com/Von_Braun.htm

 

 

 

Upravené podľa zdroja:  http://xavieramador2.50webs.com/anomalies.htm#12

 

 

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

SVET

Keď každý chápe jedno slovo inak. Prečo sa Trump s Kimom nestretne

V posledných dňoch sa na príprave summitu nepracovalo. Trump jeho zrušením prekvapil aj spojencov.

PRIMÁR

Hrozí cukrovka iba tým ľuďom, ktorí jedia veľa cukru?

Ak človek odopiera sladké, neznamená to, že mu nehrozí cukrovka.


Už ste čítali?